WELZIJN WERKT OP LUCERNA

Onder het klassieke motto ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’  nam het hele Lucernacollege van Houthalen deel aan een grootscheepse welzijnsdag. De eerste graad bezette de sporthal om circustechnieken aan te leren als middel tot teamwork, zelfbewustzijn, weerbaarheid en respect. Ze zagen ook de dvd ‘Jongeren on tour’ en speelden het spel ‘De kleine vrede’.
De tweede graad werkte vooral rond sociale media. Na het bekijken van een filmpje noteerden ze de voor- en nadelen, waarop ze later reflecteerden en hun eigen mediaprofiel ontleedden  in een quiz. Daartussen zat nog een boeiende lezing van de bekende dr. Lieve Swinnen, auteur van “Help, mijn kind leeft online”. Hun gevarieerde kalender werd afgerond met het spel ‘Gelukzoekers’.
De derde graad bleef niet werkloos toekijken. Zij volgden de workshop ‘CreAnders’ en speelden met ‘Schwung’. In de namiddag mochten ze in samenwerking met UCLL aan de slag in Campus Liza te Genk voor een initiatie EHBO (neusbloeding, brandwonden en reanimatie). Elke leerling en elke leerkracht werd actief betrokken bij de themadag, zodat de temperatuur op de welzijnsthermometer gevoelig steeg.