LUCERNA BUDGETTEERT

Als je Handel of Economie volgt, ben je natuurlijk geboeid door budgetten. Zo ook de zesdejaars van Lucernacollege Houthalen. Samen met hun leerkracht Mevr. Nurdogan namen ze daarom deel aan ‘Budget of Life’. Ze leerden hoe duur het leven kan zijn en hoe moeilijk het soms is om rond te komen. Drie cases werden interactief behandeld: over tweeverdienders, enige verdieners en leefloners. Een les die niet enkel op studiegebied of professioneel nog van pas zal komen later…