NATUURLIJK LUCERNA

Voor het vak biologie mochten de derdejaars van Lucernacollege Houthalen op vijverbiotoopstudie. Ze werden daarbij ondersteund door Mevr. Gökalp, Mevr.Gözet en Mevr.Lamasanu, samen met 4 gidsen uit het Provinciaal Natuurcentrum.
Elke groep onderzocht een andere vijver. De leerlingen mochten enkele planten determineren, de namen opzoeken en aangeven hoe frequent deze voorkwamen op de vijver. Daarna visten ze met netten insecten op uit het water en maakten ze opnieuw gebruik van de determinatietabel. Sommigen trokken hun hoge stoute laarzen aan en waagden zich wat dieper. Tenslotte werd de waterkwaliteit getest met verschillende apparaten als de O2-meter en de pH-meter. Het weer zat mee, dus werd het een leerrijke en leuke voormiddag, gekoppeld aan een deugddoende wandeling.