LUCERNA IN ESPERANTO

‘Bonvenon’! zei Ben Indestege van de Limburgse Esperantisten tot de leerlingen van de derde graad van het Lucernacollege te Houthalen. ‘Welkom!’, maar dan in het Esperanto. Hij gaf hen een gastles over de kunsttaal die ontworpen werd als een internationaal communicatiemiddel. De spreker lichtte de de geschiedenis en de grammatica van het Esperanto toe, ondersteund door beeldfragmenten en heel wat authentiek materiaal (boeken, films, een stripverhaal). De leerlingen luisterden geïnteresseerd en stelden heel wat vragen. Een boeiende les over een taal die door zo’n 2 miljoen mensen wordt gesproken over meer dan 120 landen. Adiaŭ! (tot ziens!)