KWALITEITSLABEL FRANS VOOR LUCERNA

Sinds enkele jaren neemt het Lucernacollege van Houthalen voor de vakken Frans en Engels deel aan het e-Twinning project van de Vlaamse Gemeenschap . Daarbij sturen de leerlingen videoboodschappen door, maken ze filmpjes, voeren ze mailcommunicatie en discussiëren ze op het forum. Zo wisselen ze in die talen ervaringen uit over school en familie, cultuur, steden, eten en drinken. De ICT-vaardigheden en andere skills worden meteen ook aangescherpt. Mevr. Lamasanu, bezielster van de Franse zijde, mocht zo in het VAC te Leuven haar kwaliteitslabel in ontvangst nemen. Er waren 66 scholen geselecteerd uit een pool van 80. Onze school nam vorig jaar met de eerstejaars deel aan het project ‘”En français sur eTwinning”. Na een warm onthaal konden de laureaten allerlei workshops  bezoeken en nuttige ervaringen uitwisselen met andere e-Twinners. Mevr.Lamasanu sleepte ook een trofee in de wacht: een hip tasje, later waarschijnlijk vervolledigd met een vlag. Alweer vlag en wimpel voor Lucerna!