LUCERNA GENKT

Samen met hun leerkrachten aardrijkskunde (Mevr. Mathys) en natuurwetenschappen (Mevr. Karahalli) trokken de tweedejaars van Lucernacollege Houthalen naar Genk. Niet de stad maar de haven en de natuur vormden hun bestemming. Ze onderzochten de sluizen en voerden een biotoopstudie uit om de biotische en abiotische factoren onder de loep te nemen. Even de lokalen uit en de buitenwereld in, dat was aangenaam en instructief tegelijk.