DEMOCRATIE LEEFT OP LUCERNA

De werkgroep ‘Democratiedag’ van Lucernacollege Houthalen slaagde er weer in een zeer uitgebreid programma in elkaar te timmeren voor de hele school. De eerste graad kreeg een workshop ‘Oogkleppen af’ door medewerkers van School zonder Racisme’. De confrontatie werd daarbij niet uit de weg gegaan. Francesca Puzzello, medewerker van Fonto Nova (voor opvolging van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen) kwam samen met één van haar jongeren naar onze leerlingen. Youssef Hajam van ‘Refugee Art’ gaf toelichting bij zijn schilder- en kunstprojecten met vluchtelingen. Pakkend was ook de getuigenis van Daniel, een vluchteling uit Kameroen. Tijdens de pauze was er een verkoop van chocolade en chips van Oxfam door de leerlingen en een Photoboot om kiekjes te maken met hun meegebrachte multiculturele attributen.  De tweedegraadsleerlingen zagen de film ‘Difret’ over een veertienjarig meisje uit Ethiopië dat uitgehuwelijkt werd. Die prent bracht een levendig debat op gang over kinderrechten, de rechtsstaat, de positie van vrouwen en meisjes, ontwikkelingssamenwerking en nog veel meer.  Verder speelden de leerlingen een interactief Vluchtelingenspel. Voor de derde graad stonden er een workshop rond rechtvaardigheid en democratie en een bezoek aan de rechtbank in Hasselt op het menu. Al de boeiende activiteiten op deze gevarieerde themadag leidden ertoe dat op een positieve manier het kritisch denken, het doorprikken van vooroordelen en een open houding in de samenleving gestimuleerd werden.