OKAN KAN HET!

Het Lucernacollege campus Quadrant biedt al enkele jaren OKAN-klassen aan (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers). Na een uitvoerig taalbad kunnen de leerlingen overstappen naar het reguliere onderwijs. De leerlingen uit OKAN 4 hebben deze cursussen met succes volbracht en zijn in januari klaar voor de grote stap. Hun leerkrachten en medestudenten wilden hen niet zomaar laten gaan en organiseerden een fijn afscheidsfeestje met cadeautje. Gelukkig blijven ze in hetzelfde schoolgebouw, zodat ze elkaar nog elke dag kunnen zien.