HOE WEL IS QUADRANT?

Welzijn is natuurlijk een onderwerp waar je dag na dag aan werkt in een school. Toch krijgt het thema eenmaal per jaar extra aandacht in Lucernacollege Houthalen, Campus Quadrant. Het bevoegde team had daarvoor weer een volle kalender uitgewerkt. Voor de pauze waren er voor iedere klas van ieder jaar 4 activiteiten voorzien. Twintig minuten gymnastiek, een gezond ontbijt, een Kahootquiz over welbevinden op school en een lesje lachtherapie. Na de pauze verschilde het programma per jaar. De eerstejaars deden aan allerlei G-sporten mee in de sporthal, zoals boccia, tafeltennis, basket, zitvolley, tafeltennis, badminton en een Torbalparcours. Voor de tweedes heette het ‘It’s up to you’, wat stond voor een interactief spel met de gsm rond cyberpesten. De derdejaars speelden het spel ‘Weg met dat web’, waarbij (on)gelijke kansen centraal stonden. Voor het vierde jaar was er een workshop rond ‘strijdwaardigheid’, begeleid door lesgevers van Studio Globo. Verkeerseducatie was de focus bij de vijfdes. De zesdes ten slotte kregen een les over geestelijke gezondheid (‘Take Off’) en een voorstelling door Leyla Akgun van het JAC. Een boeiende projectdag over een essentieel thema.