1 Moderne Talen en Wetenschappen

Informatie over de richting

 

De optie Moderne Talen en Wetenschappen biedt de leerlingen de mogelijkheid om zich verder te verdiepen of bij te werken voor de vakken Nederlands en wiskunde. Daarnaast kan je in het labo-uur je theoretische kennis van natuurwetenschappen omzetten naar de praktijk.

Je krijgt extra ondersteuning voor de vakken uit de basisvorming, maar je kan daarnaast je vaardigheden in het Nederlands en de wetenschappen verder aanscherpen. Een ideale basis voor je verdere studieloopbaan!

 

Lessentabel

BASISPAKKET
Levensbeschouwing 2
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
LO 2
Nederlands 4
Artistieke Vorming 2
NW 2
Aardrijkskunde 2
Techniek 2
Wiskunde 4
Mens en Samenleving 2
DIFFERENTIATIE
Labo 1
Wiskunde Remediëreing / Verdieping 1
Nederlands Complementair 2
Mentoruur 1
TOTAAL 32