2 Economie en Organisatie

Je leert:

  • over banken, winkels, toerisme, bedrijven …;
  • over betalen, kopen en verkopen;
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken;
  • kritisch kijken naar
    • de wereld van kopen en verkopen
    • het gedrag van consumenten

Bron

Lessentabel

BASISVORMING
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
LO 2
Nederlands 4
Artistieke Vorming 2
NW 1
Aardrijkskunde 1
Techniek 2
Wiskunde 4
BASISOPTIE
Economie en organisatie 5
DIFFERENTIATIE
Q-time 2
TOTAAL 32