2 Klassieke Talen

Informatie over de richting

 

De basisoptie Klassieke Talen is een vervolg van de optie Klassieke Talen uit het eerste jaar. Deze optie kan je dan ook alleen kiezen als je in het eerste jaar al Latijn hebt gevolgd. In het tweede jaar lees en reflecteer je over Latijnse teksten. Je scherpt je taalgevoel en leesvaardigheid verder aan. Hierdoor krijg je een beter begrip van de relatie tussen de oudheid en de moderne maatschappij.

Binnen de basisoptie Klassieke Talen biedt onze school enkel het pakket Latijn aan.

 

Lessentabel

BASISVORMING
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
LO 2
Nederlands 4
Artistieke Vorming 2
NW 1
Aardrijkskunde 1
Techniek 2
Wiskunde 4
BASISOPTIE
Klassieke talen (Latijn) 5
DIFFERENTIATIE
Informatica 1
Mentoruur 1
TOTAAL 32