2 STEM

Informatie over de richting

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
 • Je onderzoekt technisch- wetenschappelijke uitdagingen.
 • Je leert ideeën omzetten in een prototype.
 • Je verkent methoden om te onderzoeken en te ontwerpen.
 • Je ontdekt waar STEM belangrijk is
  > mechanica
  > elektronica
  > ICT
  > biologie
  > biochemie
  > …

STEM-wetenschappen is meer gericht op theorie.

Een school kan er ook voor kiezen om 1 of meerdere pakketten van een basisoptie aan te bieden, in plaats van de basisoptie in zijn geheel. We geven de pakketten wel weer op de schoolfiche, maar voor de concrete invulling in een bepaalde school ga je best naar de website van de school in kwestie.

In STEM-wetenschappen zijn dit de mogelijke pakketten:

 • Industriële wetenschappen
 • Techniek-wetenschappen

Bron

Lessentabel

BASISVORMING
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
LO 2
Nederlands 4
Artistieke Vorming 2
NW 1
Aardrijkskunde 1
Techniek 2
Wiskunde 4
BASISOPTIE
STEM 5
DIFFERENTIATIE
Q-time 2
TOTAAL 32