3 Economische Wetenschappen

Informatie over de richting

 

Economische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Naast een brede algemene vorming krijg je verdieping in economie en wiskunde. Je krijgt inzicht in de algemene economie en de werking van ondernemingen. De leerstof wordt sterk gelinkt aan de actualiteit zodat je een beter zicht krijgt in de economie als systeem in de samenleving. Economische begrippen zoals consument, producent, marketing, … maak je je eigen.

Naast de verdieping in economie krijg je ook een verdiepend pakket wiskunde. Je leert via deze vakken logisch en kritisch te denken om wiskundige en economische concepten en hun verbanden te begrijpen.

 

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 5
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
LO 2
Mentoruur 1
Nederlands 4
Wiskunde 5
Totaal 32