3 Latijn

Informatie over de richting

 

Latijn is een sterk theoretische richting in de doorstroomfinaliteit. Naast een stevig pakket wiskunde en wetenschappen, verdiep je je verder in het Latijn. In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten.
Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft.  Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

 

Je kiest voor deze richting als je een brede interesse hebt voor taal en cultuur. Je hebt een sterk taalgevoel en wil je verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Daarnaast ben je in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.

 

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
LO 2
Latijn 5
Nederlands 4
Mentoruur 1
Wiskunde 5
Totaal 32