4 Humane wetenschappen

Informatie over de richting

 

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Humane wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Naast de algemene vorming krijg je verdieping binnen de vakken filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je filosofeert over de mens en de wereld rondom ons, je kijkt en luistert naar kunst en ontwikkelt een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader.

In deze richting leer je meer over het gedrag en het denken van de mens in onze samenleving. Je volgt graag de actualiteit, je bent bereid teksten grondig te bestuderen en je wil kritisch leren kijken naar jezelf en de wereld om je heen.

 

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Filosofie 2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Kunstbeschouwing 1
LO 2
Mentoruur 1
Nederlands 4
Sociologie & psychologie 3
Wiskunde 4
Totaal 32