4 Natuurwetenschappen

Informatie over de richting

 

De studierichting Natuurwetenschappen biedt je een flink pakket wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Je kiest voor deze richting als je interesse hebt voor de wetenschappen en een onderzoekende houding hebt. Je analyseert wetenschappelijke verschijnselen diepgaand. Daarnaast krijg je een stevig pakket wiskunde. Je wordt uitgedaagd om een brede waaier aan wiskunde en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch  en inzichtelijk denken.

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Labo 1
LO 2
Mentoruur 1
Nederlands 4
STEM 1
Wiskunde 5
Totaal 32