5 Bedrijfsorganisatie

Informatie over de richting

 

Bedrijfsorganisatie is een eerder praktisch-theoretische studierichting in de dubbele finaliteit. In deze richting krijg je meer inzicht in de algemene economie en de bedrijfswetenschappen. Bovendien ontwikkel je competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.

Als je voor deze richting kiest, heb je interesse in het economische veld. Je bent bereid je te verdiepen in economische inzichten en het verwerven van bedrijfseconomische concepten. Op deze manier ben je in staat om je kennis in te zetten om concrete uitdagingen aan te gaan.

Via de extra ICT-uren wordt je ook op ICT-vlak vaardig gemaakt.

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Bedrijfsorganisatie 12
Engels 2
FEV 1
Frans 3
Geschiedenis 1
ICT 2
Levensbeschouwing 2
LO 2
Mentoruur 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 2
Wiskunde 2
Totaal 32