5 Humane Wetenschappen

Informatie over de richting

 

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom on, het goede en het kwade. Daarnaast is er ook uitgebreid aandacht voor de analyse en interpretatie van kunstwerken. Binnen de sociologie en gedragswetenschappen leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse politiek en de mens en zijn gedrag.

Humane wetenschappen is een richting voor leerlingen die een grote maatschappelijke interesse hebben, de actualiteit volgen en bereid zijn zich te verdiepen in het analyseren en verklaren van maatschappelijke en culturele fenomenen.

In het lessenpakket krijg je ook extra uren statistiek als uitbreiding van de wiskunde.

 

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Engels 2
FEV 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Informatica 1
Kunstbeschouwing 1
LO 2
Mentoruur 1
Nederlands 4
Statistiek 2
Sociologie & gedragswetenschappen 3
Uitgebreide filosofie 2
Wiskunde 4
Totaal 32