5 Wetenschappen – wiskunde

Informatie over de richting

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. De leerlingen leggen een stevige basis in de algemene vorming, aangevuld met een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen. In deze richting verdiepen de leerlingen hun wiskundige vaardigheden en scherpen ze hun onderzoeksvaardigheden binnen de kernwetenschappen verder aan.

Leerlingen die voor deze richting kiezen leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen abstract analyseren en logisch redeneren. Je hebt een grote interesse in wiskunde en je wil je verdiepen in de wetenschappelijke kijk op de wereld.

 

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
FEV 1
Labo 1
Levensbeschouwing 2
LO 2
Mentoruur 1
Nederlands 4
Wiskunde 8
Totaal 32