3de graad

5 Wetenschappen – wiskunde

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. De leerlingen leggen een stevige basis in de algemene vorming, aangevuld met een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen.

5 Humane Wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

5 Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie is een eerder praktisch-theoretische studierichting in de dubbele finaliteit. In deze richting krijg je meer inzicht in de algemene economie en de bedrijfswetenschappen. Bovendien ontwikkel je competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.

6 Wetenschappen – wiskunde

In de derde graad kan de 6u-cursus Wiskunde – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt

6 Humane Wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit

6 Handel

Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica … . Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk