3 Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een brede algemene vorming met verdieping in het Latijn en een stevig pakket wiskunde en wetenschappen.

3 Natuurwetenschappen

De studierichting Natuurwetenschappen biedt je een flink pakket wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Daarnaast krijg je een stevige dosis wiskunde. Dit is een richting voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in wetenschappen en wiskundig inzicht hebben.

3 Economische Wetenschappen

Economische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Naast een brede algemene vorming krijg je verdieping in economie en wiskunde.

3 Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Humane wetenschappen is een theoretische richting in de doorstroomfinaliteit.

3 Bedrijf en Organisatie

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting. Het is een richting uit de dubbele finaliteit met een brede, vooral toegepaste vorming. De klemtoon ligt op het vak bedrijfseconomie.