5 Wetenschappen – wiskunde

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. De leerlingen leggen een stevige basis in de algemene vorming, aangevuld met een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen.

5 Humane Wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

5 Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie is een eerder praktisch-theoretische studierichting in de dubbele finaliteit. In deze richting krijg je meer inzicht in de algemene economie en de bedrijfswetenschappen. Bovendien ontwikkel je competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.