Gezondheid en veiligheid

Vandaag de dag zijn jongeren intensief bezig met verschillende media waardoor de aandacht voor gezonde voeding en lichaamsbeweging vaak achterwege wordt gelaten. Met dit project stimuleren we de leerlingen gezond te eten, veel te bewegen en aandacht te hebben voor veiligheid: veiligheid op school, op het internet en in het verkeer. De activiteiten binnen het project zijn gebaseerd op de VOET rond context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid.