Visie

LUCERNACOLLEGE HOUTHALEN

Succes is niet toevallig!

OVER LUCERNACOLLEGE

Het Lucernacollege is een vrije niet-confessionele school, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en heeft de opdracht de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, vastgesteld door hetzelfde Ministerie, te realiseren. Het onderwijsaanbod in het Lucernacollege is gestoeld op de leerplannen van het katholiek onderwijs.

Met een diploma van het Lucernacollege ben je dus goed voorbereid op verdere studies in een hogeschool of universiteit.

Naast het overkoepelend pedagogisch project van het Lucernacollege streven we in de vestiging Houthalen ook vier doelstellingen na.

DOELSTELLINGEN

Als eerste doelstelling profileren we ons als een ondernemende school die de leerlingen de kans geeft om de theorie om te zetten in de praktijk in de vorm van verschillende projecten. Dergelijke ervaringen kan je niet uit een handboek kan halen. Door bij elke stap te reflecteren en bij te sturen, willen we leerlingen leren om kritisch en opbouwend te zijn.

Succeservaringen in deze projecten geven leerlingen het zelfvertrouwen om initiatief te durven nemen en ondernemend te zijn.

In het Lucernacollege geloven we in het talent van elke leerling. Met een waaier van activiteiten willen we hen stimuleren om die talenten te ontdekken en hun horizon te verruimen. Zowel binnen de complementaire lesuren als met buitenschoolse activiteiten worden onze leerling aangemoedigd deze nieuwe talenten te ontdekken en gekende talenten verder te ontwikkelen.

De ‘gemiddelde’ leerling bestaat niet, het is onze taak als school om op maat van elke leerling te werken, zowel binnen als buiten de les.

Op basis van de individuele noden wordt er gedifferentieerd: een uitdaging aanbieden voor de sterke leerling en (preventief) remediërend te werk gaan voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

In een snel veranderende, multiculturele maatschappij staan de leerlingen voor de uitdaging in een goede verstandhouding samen te leven en te werken met anderen, ongeacht hun ras, cultuur, sekse of levensbeschouwing.

Als school willen wij onze leerlingen enerzijds leren openstaan voor die anderen. Anderzijds willen wij hen ook op een respectvolle manier weerbaar maken tegenover vooroordelen waarmee zij kunnen geconfronteerd worden.

Een leerling van Lucerna is met andere woorden een burger die openstaat voor dialoog, een brede kijk heeft op de wereld en verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen handelen.

VRAAG OF OPMERKING?

We beantwoorden graag uw vragen!

INSCHRIJVING

Stappen gedaan met hart, ziel, geest en kracht