Welvaart

Tijdens dit project dat ook tweejaarlijks wordt georganiseerd, leren de leerlingen inzicht krijgen in de welvaart in België. We leggen hierbij het verband met welzijn en economische activiteiten. We doen verschillende acties om de armoede in de schoolomgeving te bestrijden. Daarnaast maken we kennis met verschillende ondernemingen en vakbonden. Dit project wordt uitgewerkt rond de VOET van context 6: socio-economische samenleving.